Księgowość uproszczona

Oferujemy obsługę Twojej firmy w prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów

Rozliczenie działalności na zasadach ogólnych

Rozliczenie działalności w ramach podatku liniowego

Tylko 150 zł*
Za 20 faktur na miesiąc

*przy większej ilości pracowników zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia indywidualnej wyceny