Usługi kadrowe / outsourcing kadrowy

Oferujemy obsługę kadrową Twoich pracowników poprzez tworzenie pełnej administracji kadrowe.

Kompleksowa obsługa dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników

Wystawianie umów o pracę, świadectw pracy

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja urlopów

Ewidencja dokumentów oraz akt osobowych pracowników

Rejestracja i dokumentacja ZUS;

Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

Ewidencja dokumentów oraz akt osobowych pracowników

obsługa PPK

Obsługa benefitów pracowniczych

Kontrola badań lekarskich i szkoleń BHP

Reprezentacja podczas kontroli urzędowych (US, ZUS,PIP)

Prowadzenie e-teczek pracowników

Sporządzanie raportów i zestawień

Pozostałe

Tylko 25 zł*
Za osobę na miesiąc

*przy większej ilości pracowników zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia indywidualnej wyceny