Usługi płacowe / outsourcing płacowy

Oferujemy obsługę płacową Twoich pracowników poprzez tworzenie pełnej administracji płacowej.

Prowadzenie listy wynagrodzeń

Rozliczanie czasu pracy w oparciu o ewidencję kadrową

Sporządzanie dokumentacji podatkowej

Tylko 25 zł*
Za osobę na miesiąc

*przy większej ilości pracowników zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia indywidualnej wyceny